Meesterschap

Zet je focus scherp op je eigen leerproces
Op De Delta hebben leerlingen én leerkrachten volop aandacht voor hun eigen leerproces. Ze laten eigenaarschap zien door hun eigen leerdoelen te formuleren. Ze nemen verantwoordelijkheid, lossen problemen op en ondernemen actie. Succesfactoren hierbij zijn samenwerken, creatief denken en goed communiceren met elkaar. Dat betekent hard werken. Maar ook successen met elkaar delen en genieten van de goede resultaten die we met elkaar behalen! Zo zijn we samen klaar om volop mee te doen aan de samenleving van de 21e eeuw.
 

Ouders aan het woord

"Het veilige klimaat binnen de klas van mijn zoon ervaar ik als zeer prettig."

"De manier waarop deze klas en ouders al sinds groep 3 met elkaar omgaan is hartverwarmend." - Ouder groep 8